quoteliefdeisgroots

 

19 MAART 2020     SYMBOLIEK VAN DE TOILETROL

De betekenis van toiletpapier en de vorm waarin ze verschijnt, de toiletrol, heeft meerdere lagen. Ik ontdekte dat toen ik, na een vraag van een vriendin hierover, onderzocht waar mijn neiging en blijkbaar die van vele anderen, vandaan kwam om toiletpapier in te slaan als gevolg van alle berichten rondom het corona virus. Ik hield een toiletrol vast in mijn handen en richtte mijn aandacht op de sensaties en beelden die opkwamen. Als vanzelf omarmde ik die toiletrol door de weldadige zachte warmte en liefde die ervan uitging. Een ervaring van geborgenheid, behaaglijk omwikkeld zijn door laagjes wollige zachtheid en ook een gevoel van rust en thuis zijn. Ik voelde een overweldigende liefde in mijn hart. Het is waar iedereen ten diepste naar verlangt...

In tijden van verandering, door oncontroleerbare omstandigheden van buitenaf zoals oorlog, economische crisis en het corona virus, komt dat gevoel van een veilig liefdevol thuis in gevaar. Het werpt ons terug naar de onbewuste instinctieve programmering in het collectieve bewustzijn van primitieve tijden toen leven in het teken stond van overleven. Hele dagen druk op zoek naar eten en een veilig en warm onderkomen voor onszelf en onze kinderen. Er was een sterke verbinding met de omgeving en eerbied voor de aarde die voorzag in alles wat nodig was. In de loop van de evolutie van de mens werden die basisbehoeften steeds meer als vanzelfsprekend ingevuld. Van overleven naar leven en het zoeken van geluk buiten onszelf. Een beweging van de natuur af, steeds meer uit wezenlijk contact met wie we werkelijk zijn en anderen om ons heen. Het virus, door overheden opgelegde maatregelen en de dreiging van tekorten en sociale isolatie raken rechtstreeks dat oeroude instinct van teruggeworpen worden op jezelf en alle angsten die daarbij horen. Het maakt dat we letterlijk vechten voor ons verworven recht op dat warme gevoel van een veilig bestaan, gesymboliseerd door het gevecht om toiletpapier en de neiging om zoveel mogelijk te verzamelen om te kunnen overleven.

De relatieve werkelijkheid waarin wij leven heeft twee onveranderlijke wetten: alles is altijd aan verandering onderhevig èn alles heeft altijd een tegengestelde eigenschap: licht of donker, hard of zacht, snel of langzaam. In de kern van ons duale bestaan is dat leven of dood. Uiteindelijk hebben we maar één keus, liefde of angst, elk moment opnieuw. Laten we ons verleiden door de angst voor ziekte en dood, verandering en tekorten en zelfs angst voor ons eigen licht? Of kiezen we steeds weer voor de liefde, voor onszelf, elkaar en de aarde die ons onverminderd draagt en voedt?

Het corona virus leidt ons naar deze ultieme keuze, een verborgen gift in een ogenschijnlijk alles verlammende situatie. Want ook al lijkt angst te overheersen en de wereld stil te staan, in de atmosfeer is de saamhorigheid, de moed en de hoop en een helende beweging naar Liefde en Eenheid duidelijk voelbaar. De alles doordringende en altijd aanwezige scheppende kracht van het Leven zelf. Dat Leven, dat niets en niemand buitensluit en voorbij gaat aan leven en dood, is wat je in essentie Zelf bent. Die realisatie, dat weten in het diepst van je hart, is waar geluk.

Ik wens iedereen in deze roerige tijden de moed en de kracht toe om in zichzelf de stilte op te zoeken en daar het lege midden te vinden, waar liefde, geluk, vrede, vreugde en vrijheid de onveranderlijke werkelijkheid zijn. Het lege midden van de toiletrol staat daar symbool voor.

In Liefde, Claudia Jacintha.