organisatieopstbenen

ORGANISATIEOPSTELLINGEN

Een organisatieopstelling is een methode om inzicht in en antwoord op actuele organisatievraagstukken te verkrijgen. Naast helderheid over te nemen beslissingen kan een opstelling de noodzakelijke verandering bewerkstelligen in de patronen en dynamieken die een (on-) gunstige invloed en stagnerende werking hebben op onderdelen van een organisatie: mensen, functies, afdelingen, producten, diensten, samenwerking, relaties, processen, bedrijfsresultaten, beslissingen en toekomstmogelijkheden.

Daarmee is een opstelling een effectieve methode voor managers en bestuurders om via de weg van het systeem de vaak dieper liggende en niet bewuste oorzaak van vragen en problemen aan te kijken en in beweging te zetten. En een unieke kans voor vernieuwende leiders om te onderzoeken welke essentiële rol zij op zich kunnen nemen om de organisatie en haar medewerkers naar een hoger plan te tillen.

Een opstelling is een driedimensionaal model, een ‘tableau vivant’ waarin personen van buiten de organisatie, die geen informatie hebben over de situatie, medewerkers en onderdelen van de organisatie representeren en de onbewuste lagen zichtbaar en voelbaar maken. Het beeld en de bewegingen verduidelijken de essentie van de vraag, waardoor ik als begeleider passende interventies kan doen voor een krachtig veranderingsproces dat voor zowel de organisatie als de medewerkers nieuwe ruimte geeft voor groei en succes. Door in de opstelling zoveel mogelijk te werken op directieniveau en de zich ontvouwende kern van de problematiek, is direct effect merkbaar op alle lagen van de organisatie. 

Voorafgaand aan een organisatieopstelling neem ik een systemisch interview af om een beeld te vormen van de organisatie (organogram, doel, omgeving, historie), de actuele situatie en de vraagstelling voor de opstelling. Ik nodig altijd ervaren representanten uit, waarbij neutraliteit en vertrouwelijkheid gewaarborgd zijn. Het is mogelijk de opstelling binnen de eigen zakelijke omgeving te organiseren.

 

INFORMATIE VOOR ORGANISATIES

Organisatieopstellingen zijn een effectieve en kernachtige managementmethode die een helder zicht geven op dynamieken en vraagstukken binnen de organisatie. Een opstelling toont de (vaak niet bewuste) oorzaak van stagnatie in onderdelen van het organisatiesysteem: mensen, functies, afdelingen, producten en diensten, samenwerking, relaties, processen, resultaten en toekomstmogelijkheden. Dankzij dit weten ontstaat er helderheid over de eigen rol en mogelijkheden om op eenvoudige èn krachtige wijze een transformatie te realiseren die ruimte geeft voor meer succes en meer passie.

Ik coach en begeleid organisaties, topfunctionarissen en ondernemers op een heldere en kernachtige wijze naar inzichten in en antwoorden op persoonlijke- en organisatievraagstukken. Een organisatieopstelling is een driedimensionale representatie van het organisatiesysteem dat ik kan inzetten. Een systemisch interview, de opstelling zelf en specifieke interventies zetten het veranderingsproces in gang en er ontstaat voor zowel de organisatie als de medewerkers nieuwe ruimte voor groei en succes. Een opstelling is ongetwijfeld een unieke kans voor vernieuwende leiders om te onderzoeken welke essentiële rol zij op zich kunnen nemen om de organisatie en haar medewerkers naar een hoger plan te tillen!

Als mens, manager en coach heb ik, mede dankzij intensieve persoonlijke bewustzijnsontwikkeling, een eigen visie en leiderschapsstijl ontwikkeld die vernieuwend en empathisch is en gericht op het inspireren en transformeren van mens en organisatie. Mijn talent is om vanuit een heldere visie, een intuïtief weten en praktische ervaring een onderneming en haar leiders te voorzien van kennis en essentiële inzichten met betrekking tot succesvolle mensgerichte organisaties.

Ik werk vanuit profit- en non-profit managementervaring en (systemische-) kennis met behulp van opstellingen waardoor de essentie van uitdagingen in mens en organisatie snel helder is en daarmee ook de benodigde interventies en veranderingen bij transformatieprocessen. Ik heb een helder gevoel voor het potentieel van mens en organisatie in de context van ontwikkelingen in de maatschappij. Openheid, vertrouwen en integriteit zijn belangrijke aspecten van mijn manier van leidinggeven, coachen en samenwerken.

Naast organisatieopstellingen biedt ik intensieve en kortdurende trajecten aan om mensen met uiteenlopende vragen en omstandigheden te begeleiden. Deze werkmethode is zeer geschikt voor begeleiding en counseling van ondernemers en managers die behoefte hebben aan een intensief en effectief traject in korte tijd.