1quoteleefdeliefde

 

LIEFDE LEVEN LEIDERSCHAP

 

LIEFDE is. Het begin en het einde. De Essentie. Aanwezig, altijd en overal. Oneindig en onbeschrijflijk. Niets en Alles. Liefde is. Het Allerhoogste. Eén.

De beweging van Liefde naar de versluiering ervan en de terugkeer naar Liefde, dat is LEVEN. 

Leven is een beweging van de ziel, de Liefde verlaten en er weer thuis komen.

Als wij worden geboren zijn wij met ons gehele bewustzijn nog aanwezig in Liefde. Langzamerhand gaat dat bewustzijn zichzelf ervaren in het lichaam en wordt het dankzij invloeden van buitenaf gevormd tot wie die we denken te zijn, een individueel wezen, losstaand van al het andere in dit universum. Het pure bewustzijn raakt uiteindelijk volledig geïdentificeerd met een wereld van gedachten, emoties, vormen, sensaties en percepties. Door conditionering via ouders, school, werk, vrienden, cultuur, maatschappij et cetera en door onbewuste invloeden van (familie-) systemen, vorige levens en multidimensionale realiteiten, ontstaat de gedachte en ervaring van onszelf als persoon. Persona betekent masker. De persoon maskeert onze essentie, de Liefde, ons ware Zelf. We zijn ons daar niet bewust van, we zijn als het ware tijdelijk verdwaald in het ego/denken. 

Ons leven in deze relatieve werkelijkheid wordt gekenmerkt door dualiteit: liefde en angst, licht en donker, geluk en lijden, waar en niet-waar, schuld en onschuld, alles heeft een keerzijde. We ervaren dat als een aaneenschakeling van gebeurtenissen in de tijd die ons het grootste geluk en de grootste pijn kunnen brengen. En het leven in deze vorm bestaat grotendeels uit het najagen van geluk buiten onszelf en tegelijkertijd het vermijden van de pijn. Vaak ingegeven door ondraaglijk lijden, ontstaat er een groot verlangen naar geluk en een geïnspireerde zoektocht naar de Waarheid. 

Dat hartsverlangen is de brandstof van onze passie om de Liefde te zoeken en te vinden. Vrij van de invloed van het ego/denken en dus vrij van de invloed van de altijd veranderende omstandigheden die het leven met zich meebrengt, kunnen we uiteindelijk een ononderbroken gevoel van geluk ervaren. Geluk is wat we zoeken, wat we Zijn en wat we zullen herontdekken in en als onszelf.

Er zijn vele wegen die naar de Ene en dat onveranderlijke geluk leiden. Het non-dualisme (niet-twee) is een direct en moeiteloos pad naar Liefde. Er is er maar Eén! Het is een padloos pad, omdat je in essentie die Ene bent. Je realiseren dat je LIEFDE bent, dat je het LEVEN bent, is het grootste geschenk dat je jezelf en de samenleving kunt geven.

Lao-Tse benoemt die moeiteloosheid in de Tao Te Ching: ‘Wu-wei’, niets-doen. Wu is Niets is de Tao is de Ene. Het is echter niet een onbeweeglijke staat van zijn! In het leven, en in opstellingen, komt het tot uitdrukking als 'Wei-Wu-Wei': doen door niet te doen.

LEIDERSCHAP is het onvoorwaardelijk, zonder oordeel en vol overgave omarmen van de tegenstellingen van liefde en pijn zoals we dat in eerste instantie ervaren vanuit de gedachte dat wij afgescheiden zijn van onze Oorsprong. Leiderschap vraagt bewuste keuzes en toewijding aan de zoektocht naar Liefde, een zoektocht die eindigt door de realisatie van wie je werkelijk bent. Leiderschap is een spontane activiteit, een natuurlijke en krachtige beweging van Liefde, voelbaar als inspiratie en hartsverlangen. Je ziel die moeiteloos beweegt op de stroom van het Leven. Een natuurlijke staat van Zijn die uitstraalt in je ervaring van alledag en de wereld om je heen. Laten we daarom de Liefde Leven!