BEWUSTOPSTELLEN.NL

DEZE WEBSITE IS IN ONTWIKKELING!

 

logo

OPLEIDING BEWUST OPSTELLEN

 

FAMILIEOPSTELLINGEN BEGELEIDEN VANUIT JE ESSENTIE

UNIEK, DYNAMISCH EN VERDIEPEND

 

VERWACHT IN 2021

LOCATIE IN HET MIDDEN VAN NEDERLAND

 

Op dit moment ben ik in het creatieve proces van het schrijven van een afwisselende en intensieve opleiding met een verfrissend nieuwe benadering waarin ik familieopstellingen en bewustzijnsontwikkeling samenvoeg. In een kleine groep van maximaal 12 personen gaan we 22 dagen (11 tweedaagse bijeenkomsten) de diepte in voor wat betreft systemische kennis en het innerlijke pad naar de essentie van het Leven. De opleiding is een geheel van theorie, oefeningen, mediteren, contemplatie, ervaring opdoen, samen ontdekken en vooral ook genieten.

Dit brengt jou alle kennis en ervaring die nodig is om familieopstellingen te begeleiden vanuit de rust, liefde en passie van het kennen en de directe ervaring van het Zelf. Daarmee kun je jezelf en anderen bevrijden van de beperkende patronen en dynamieken in (familie-) systemen en in het denken, om zo ruimte te maken voor een waarlijk gelukkig leven. De opleiding is door de opzet geschikt voor coaches en therapeuten die behoefte hebben aan verdieping in hun werk alsook voor mensen die deze verrijking van kennis en ervaring willen inzetten voor zichzelf en mogelijk ook voor anderen.

Ik kijk ernaar uit om dit alles met jou te delen in een dynamische negen maanden!

logo

 

FAMILIE OPSTELLINGEN

 

11 OKTOBER, 15 NOVEMBER en 13 DECEMBER

10 JANUARI, 7 FEBRUARI en 14 MAART

 

BUSSUM

 

Een familieopstelling is een prachtige en effectieve methode voor inzicht in de oorzaak van dat wat jou belemmert om gelukkig en je ware zelf te zijn. Je vraag kan gaan over onderwerpen als relaties, familie, werk, verlangen, keuzes en ziekte en de opstelling opent de ruimte voor heling en nieuwe mogelijkheden.

Ik begeleid mensen en opstellingen vanuit mijn hart: liefdevol, open en intuïtief. We werken in een kleine groep, waarvan de deelnemers representant staan voor personen uit je familiesysteem en elementen uit je vraag. De opstelling maakt de essentie van wat speelt en een nieuw perspectief bewust en voelbaar.

Dankzij de transformerende kracht van de opstelling ontstaat er in jou een innerlijke en helende beweging die bevrijdend is en die de verbinding met jezelf en anderen herstelt. Op de juiste plek in je familiesysteem en voorbij beperkende dynamieken ervaar je de kracht en focus om het leven werkelijk te omarmen en bewust te kiezen voor liefde. Waarom? De ervaring van ononderbroken geluk, vrijheid en vrede.

 

logo

 

ORGANISATIE OPSTELLINGEN

 

Een organisatieopstelling is een methode om inzicht in en antwoord op organisatievraagstukken te verkrijgen. De opstelling creëert ruimte voor verandering, groei en succes en geeft helderheid over te nemen beslissingen. Ook zet een opstelling patronen en dynamieken in beweging die een ongunstige invloed en stagnerende werking hebben op onderdelen van het organisatiesysteem. Met als resultaat een positieve uitwerking op mensen, functies, afdelingen, producten en diensten, samenwerking, relaties, processen, bedrijfsresultaten en toekomstmogelijkheden.

Daarmee is een opstelling een effectieve methode voor ondernemers, managers en bestuurders om de vaak onbewuste oorzaak van vragen en problemen aan te kijken en in beweging te zetten. In de context van ontwikkelingen in de samenleving als dat relevant is voor de vraag op dat moment. Daardoor ontstaat een unieke kans om vanuit een nieuw perspectief een essentiële leiderschapsrol op te nemen en de organisatie en haar medewerkers naar een hoger plan te tillen vanuit de intrinsieke waarden van de organisatie en een groter bewustzijn.

Een opstelling is een driedimensionaal model waarin personen van buiten de organisatie, die geen informatie hebben over de situatie, medewerkers en onderdelen van de organisatie representeren en de (on-) bewuste aspecten zichtbaar en voelbaar maken. Het beeld verduidelijkt de essentie van de vraag, waardoor ik als begeleider passende interventies kan doen als impuls voor verandering.

Voorafgaand aan een organisatieopstelling neem ik een systemisch interview af om een beeld te vormen van de organisatie (organogram, doel, omgeving, historie), de actuele situatie en de vraagstelling voor de opstelling. Het is gebruikelijk de opstelling in uw omgeving te organiseren.

Neutraliteit en vertrouwelijkheid zijn gewaarborgd en maken deel uit van mijn manier van werken en leven, naast openheid, passie en het streven naar geluk en harmonie voor mens en samenleving.

Ik hoop van harte uw organisatie van dienst te kunnen zijn in de beweging naar bewust en succesvol leiderschap!

 

claudiawebsite

CLAUDIA JACINTHA